Politica de confidențialitate

Conform regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016, cu prevederi (GDPR) aplicabile din 25 Mai 2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, liberă circulație a acestor date și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Clinică de medicină dentară Smile Dent își  asumă obligația de a administră în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate mai jos, toate datele personale furnizate de utilizatorii acestui site. 

Pentru a putea răspunde la solicitările trimise prin intermediul formularelor de contact, pentru a înregistra programări online, pentru personalizarea preferințelor tale, pentru imbunătătirea experienței tale pe site și pentru a asigură functionalităti adiționale este absolut necesar să colectăm câteva date personale.  

Ai dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat și dreptul de a te adresă justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și dreptul să ne soliciți ștergerea lor din bază noastră de date, excepție făcand datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.  

În cazul în care ai lăsat comentarii pe acest site sau aveți alte date cu caracter personal în cadrul clinicii Smile Dent, ne poți solicita pe bază unei cereri scrise în mod gratuit la adresă: Iași, Str.Palas nr.7, UBC 3, etj.1  următoarele: 

– O dată pe an să vi se confirme dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate 

– Să interveniți asupra datelor transmise 

– Să vă opuneti prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară 

– Să solicitați ștergerea tuturor datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege 

– De asemenea,dacă anumite date personale sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil. 

Orice persoană preocupată în mod special de confidențialitatea datelor, poate intră în legătură directă cu reprezentantul firmei noastre prin apel telefonic la numărul 0788.782.833 sau 0232 222 220. 

Prin completarea datelor în formularul de Contact/Programare declarați și acceptați necondiționat că datele personale să fie incluse în bază noastră de date și va oferiți acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus. 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai în perioadă necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. În urmă verificărilor periodice, datele cu caracter personal care nu mai servesc realizării scopurilor, vor fi distruse sau transformate în date anonime, într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.